Κατοικία στη Θέρμη

Ξύλινες Οριζόντιες Περσίδες με υφασμάτινη σκαλιέρα σε λευκό χρώμα