Κατοικία στην Καλαμαριά

Κουβρ-λι, μαξιλάρια και κουρτίνες