Κάθετες Περσίδες 89mm - Οριζόντιες Περσίδες 50mm σε VELTIO