Οριζόντιες Ξύλινες Περσίδες 50mm σε Ίδρυμα Παπαγεωργίου