Κατοικία στο Πανόραμα

Ξύλινες Οριζόντιες Περσίδες