Πάνελ

Με μηχανισμούς 2-3-4-5-6 δρόμων σε οποιοδήποτε ύφασμα επιθυμείτε (κουρτίνα ή Ύφασμα Ρόλερ).