Μοκέτες

Ολοκληρωμένες σειρές μοκετών για επαγγελματίες & ιδιώτες, αλλά & συγκεκριμένων προδιαγραφών για ξενοδοχειακές μονάδες.